سوالات و پاسح نامه تشریحی کنکور داخلی سال 1400

 

آزمون عمومی و اختصاصی هر یک از گروه‌های آزمایشی کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ در تاریخ ۹ تا ۱۲ تیرماه ۱۴۰۰ در ۴۱۴ شهرستان و بخش مختلف کشور و ۳ هزار و ۵۲۲ حوزه امتحانی و ۱۱ کشور خارجی با رقابت یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۸۱۸ نفر داوطلب برگزار شد. آزمون گروه آزمایشی هنر صبح چهارشنبه ۹ تیر، آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی صبح پنج‌شنبه ۱۰ تیر، آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی صبح پنج‌شنبه ۱۰ تیر، آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی صبح جمعه ۱۱ تیر و آزمون گروه آزمایشی زبان‌های خارجی صبح شنبه ۱۲ تیر برگزار شده است. تعداد ۶۶۲ هزار و ۱۱۴ داوطلب زن و تعداد ۴۴۹ هزار و ۷۰۴ داوطلب مرد در این آزمون ثبت نام کرده‌اند که برای آنها تعداد یک میلیون و ۳۶۷ هزار و ۹۳۱ کارت کنکور صادر شده است. برای داوطلبان گروه آزمایشی هنر تعداد ۱۲۵ هزار و ۱۲۱ کارت، برای داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی تعداد ۱۴۲ هزار و ۶۲ کارت، برای داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی تعداد ۳۷۰ هزار و ۱۱۲ کارت، برای داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی تعداد ۵۵۴ هزار و ۸۶۰ کارت و برای داوطلبان گروه آزمایشی زبان‌های خارجی تعداد ۱۷۵ هزار و ۷۷۶ کارت صادر شده است.

 

کنکور سراسری داخل کشور 1400
گروه آزمایشی زمان برگزاری دفترچه عمومی دفترچه اختصاصی
هنر 1400/04/09 دانلود دانلود
علوم انسانی 1400/04/10 دانلود دانلود
ریاضی و فنی 1400/04/10 دانلود دانلود
علوم تجربی 1400/04/11 دانلود دانلود
زبان های خارجه 1400/04/12 دانلود دانلود

 

  • پاسخ نامه های تشریحی ارسالی همکاران
  •  
  • پاسخ تشریحی ریاضی کنکور تجربی 1400 که توسط استاد مهدی حاجی نژادیان حل شده است برای دانلود کلیک کنید

 

 Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

برچسب ها

پاسخ نامه ریاضی کنکور تجربی  
کارآموزان ما
دروه های ما
مدرسین ما