آقای سیاوش حقیقی

 

سوابق تحصیلی:

کارشناسی شیمی کاربردی از دانشگاه ارومیه

کارشناسی ارشد شیمی کاربردی از دانشگاه تهران

سوابق پژوهشی:

چاپ مقاله در International Journal of Nano Dimensions

چاپ مقاله در  Journal of Science and Todays World

چاپ مقاله در International Journal of Chemical Engineering

سوابق اجرایی:

تدریس در آموزشگاه های مختلف تهران و زنجان

تدریس کنکوری و المپیادی دروس شیمی

تدریس زبان انگلیسی و آلمانی

سوابق عملی:

پژوهشگر تراکتورسازی ارومیه (گلدنی)

پژوهشگرارس فانا(زمزم آذربایجان)

مسلط به زبان انگلیسی و آلمانی

 

 

کارآموزان ما
دروه های ما
مدرسین ما