بورسیه

به امید آنکه هیچ دانش آموز با استعداد و سخت کوشی به علت مشکلات مالی از تحصیل و پیشرفت باز نماند.

راهبردی های عزیز

اگر دانش آموزانی را می شناسید که واجد شرایط بورسیه هستند و به علت مشکلات مالی نمی توانند در آموزشگاه های مختلف ثبت نام کنند آموزشگاه راهبرد را به آنها معرفی کنید تا بتوانند از خدمات آموزشگاه بهره مند گردند.

شرایط بورسیه شدن در راهبرد:

1- معدل بالای 18

2- تعهد کتبی برای اینکه  نهایت تلاششان را برای موفقیت انجام دهند

3-داشتن مشکلات مالی

دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و یا انجمن های خیریه و یا مادر سرپرست خانواده باشد و یا دانش آموزانی که همزمان کار می کنند

اطلاعات و مدارک دانش اموزان توسط مدیریت آموزشگاه مورد بررسی قرار گرفته و سپس می توانند سال تحصیلی 1402-1401 با آموزشگاه راهبرد باشند.

چه پایه هایی می توانند بورسیه شوند ؟

ابتدایی(چهارم- پنجم- ششم)

متوسطه اول (هفتم-هشتم-نهم)

متوسطه دوم( دهم- یازدهم- دوازدهم)

بورسیه برای چه دروسی؟

درس ریاضی برای ابتدایی و متوسطه اول و دروس تخصصی (ریاضی - فیزیک- شیمی- زیست ) برای متوسطه دوم

 

 

 

 

 

کارآموزان ما
دروه های ما
مدرسین ما