واکسیناسیون فرهنگیان از مردادماه

 

معلمان و دانش آموزان از مرداد ماه واکسینه می شوند

 

 

 

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:

برنامه ما این است که معلمان و دانش آموزان از مردادماه واکسینه شوند تا قبل از بازگشایی مدارس،فرصت کافی برای تزریق دز دوم واکسن داشته باشیم.

واکسن پاستور در حال آزمایش و تحقیقاتی است تا اثرگذاری واکسن در سنین پایین را بررسی کند و اگر نتایج مساعدی به دست بیاید اتفاقات خوبی را رقم خواهیم زد.


۱۴۰۰/۰۲/۲۶، ۱۲:۱۷:۱۱       76

Facebook    Google    LinkedIn    Twitter
کارآموزان ما
دروه های ما
مدرسین ما